خبرها

مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی سرعت (جام ایران همدل)

مرحله دوم مسابقات اتومبیلرانی سرعت (جام ایران همدل)

حضور وزیر ورزش و جوانان در پیست اتومبیلرانی آزادی مسابقات ریس قهرمانی کشور

حضور وزیر ورزش و جوانان در پیست اتومبیلرانی آزادی مسابقات ریس قهرمانی کشور

راند نخست مسابقات اتومبیلرانی سرعت

راند نخست مسابقات اتومبیلرانی سرعت

اهدای احکام اعضای کمیته‌ های رالی و اتومبیلرانی سرعت توسط رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

اعضای کمیته های رالی و سرعت اتومبیلرانی در دیدار با رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی احکام خود را دریافت کردند.