مازندران

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران: پیست بزرگ موتورسواری کراس مازندران با حضور مازیار ناظمی افتتاح می‌شود

همه شهرهای استان مازندران در دو بخش موتورسواری و اتومبیلرانی فعال هستند