اصفهان

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی انقلاب نوینی در عرصه آموزش و برگزاری مسابقات به وجود آورده است

شهرام شاه زمانی:خوشبختانه با فروکش کردن شرایط کرونایی در کشور شاهد برگزاری مسابقات مختلف در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی هستیم