مازیار ناظمی

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

مهران همتیان

سرپرست نایب رئیسی

فیروزه سیدمهدی

نایب رئیس بانوان

کاظم پالیزدار

عضو هیات رئیسه فدراسیون

غلامرضا شیسی

عضو هیات رئیسه فدراسیون

سردار سید تیمور حسینی

عضو هیات رئیسه فدراسیون

کریم قاسمی

بازرس فدراسیون

امیر رامشی

خزانه دار فدراسیون