بنا به پیشنهاد مازیار ناظمی

با حکم وزیر ورزش و جوانان عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان سردار سید تیمور حسینی به عضویت هیات رئیسه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بنا به پیشنهاد مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان سید تیمور حسینی به عضویت هیات رئیسه فدراسیون منصوب شد.

در بخشی از حکم وزیر ورزش و جوانان آماده است:
جناب آقای سید تیمور حسینی با استعانت از خداوند متعال، بنا به پیشنهاد رئیس محترم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و به استناد بند (6) ماده (8) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، به موجب این حکم به عنوان ((عضو هیات رئیسه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی)) منصوب می شوید.