برگزاری رالی تفریحی- خانوادگی جام زنده یاد سامیار مظاهری

مسابقه رالی تفریحی- خانوادگی تهران که به تعویق افتاده بود پایان این هفته برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی حسین نبوی مسئول کمیته رالی فدراسیون در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون گفت: با توجه به تایید فدراسیون مسابقه رالی که قرار بود 31 اردیبهشت ماه برگزار شود و به تعویق افتاد، پایان این هفته برگزار می شود.

نبوی گفت: شرکت کنندگان جهت حضور در کلاس توجیهی و دریافت شماره مسابقه و استیکرها ساعت 14 روز پنجشنبه در جایگاه تماشاگران پیست مجموعه ورزشی آزادی حضور یابند.

مسئول کمیته رالی اظهار داشت: استارت این مسابقه راس ساعت 9:31 از پیست اتومبیلرانی آزادی می باشد و بایستی یک ساعت قبل از شروع در محل مسابقه حضور داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: شرکت در کلاس توجیهی برای حداقل یکی از سرنشینان الزامی است.