دیدار رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با دکتر علی نژاد 

تاکید معاون قهرمانی به اجرای دقیق تقویم ورزشی و مسئولیت های حرفه ای فدراسیون/ تقدیر از راه اندازی سامانه ملی فدراسیون و تاکید بر نظم مالی و اداری 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی،  مازیار ناظمی در دیدار با مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گزارشی از فعالیت های انجام شده در سه ماه گذشته ارائه کرد.
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با ارائه گزارش راه اندازی  سامانه ملی فدراسیون گفت : با این سامانه تمامی عملیات مالی و اداری فدراسیون ، کمیته ها و هیات ها در چارچوب آن قرار می گیرد  و نهایت شفافیت و انضباط  مالی و نظارت را حتی در بخش احکام مربیان و قهرمانان پیدا مي کنيم  
ناظمی با اشاره به راه اندازی اتوماسیون هیات های استانی و ارتباط صحیح تر و بهنگام تر با روسای هیات های استانی گفت : اکنون با تمامی هیات‌ها ارتباط مسنجم تری پیدا کردیم و ارزیابی بهتری از عملکرد مالی واداری آنها داریم 
دکتر علی نژاد با تقدیر از فعالیت های انجام شده گفت : کرونا فعالیت های ورزشی را تاخیر مواجه کرد و بایستی شما تلاش کنید با اجرای دقیق تقویم ورزشی ، مجددا فعالیت های این رشته را با کیفیت و سرعت بیشتری از سر بگیرید.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت : فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مسئولیت های حرفه ای و مدنی و همگانی دارد ونباید از آنها غافل شود 
دکتر علی نژاد با اشاره به اهمیت ساماندهی و شفافیت امور فدراسیون گفت: نظم مالی واداری و جبران کاستی ها بایستی در دستور کار  شما باشد 
در پایان این دیدار مازیار ناظمی از معاون قهرمانی درخواست‌ کرد کارگروه فنی واردات موتورهای ورزشی مطابق دستورالعمل جدید وزارت ورزش و جوانان  به ریاست دکتر علی نژاد برای تعیین تکلیف مسائل  باقی مانده از گدشته تشکیل گردد.