با حکم رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

ژوبین قرائی به عنوان مسئول کمیته اسلالوم فدراسیون منصوب شد

با حکم مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ژوبین قرائی به عنوان سرپرست کمیته اسلالوم منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با حکم مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ژوبین قرائی به عنوان سرپرست کمیته اسلالوم منصوب و معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است:
جناب آقای ژوبین قرائی
نظر به شایستگی و توانایی های علمی و تجربی جنابعالی، به استناد بند ۶ ماده ۱۱ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتور جمهوری اسلامی ایران شما را به مدت یکسال بعنوان سرپرست کمیته اسلالوم منصوب می نماییم.