مسئول کمیته تورینگ و سافاری فدراسیون منصوب شد

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی طی حکمی مازیار مددی را به عنوان سرپرست کمیته تورینگ و سافاری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، مازیار مددی به عنوان سرپرست کمیته تورینگ و سافاری منصوب و معرفی شد.
تاکید بر توسعه و ترویج گردشگری ورزشی، آموزش و فرهنگ سازی برای گروه مخاطبان عام و حرفه ای از مواردی بود که در جلسه دکتر ناظمی و مسئول کمیته تورینگ و سافاری مورد بحث قرار گرفت و در دستور کار این کمیته خواهد بود.