اطلاعیه روابط عمومی در خصوص حضور اصحاب رسانه در مسابقات و رویدادها

از اصحاب محترم رسانه دعوت به عمل می آید جهت معرفی نمایندگان خود نسبت به ارسال مشخصات و معرفی نامه اقدام نمایند.

از اصحاب محترم رسانه دعوت به عمل می آید جهت معرفی نمایندگان خود به منظور پوشش خبری و تصویری مسابقات و رویدادهای فدراسیون نسبت به ارسال مشخصات و معرفی نامه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است تمامی افرادی که به عنوان عکاس و خبرنگار در هیات های استانی و کمیته ها فعالیت می کنند می بایست مشخصات و معرفی نامه خود را به پست الکترونیکی info@mafiri.ir ارسال کنند.
با توجه به محدودیت های موجود از ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلمبردارانی‌که فاقد معرفی نامه و کارت خبرنگاری معتبر باشند جلوگیری به عمل خواهد آمد.