با اعلام رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرنی؛

هفتاد درصد درآمدهای آموزشی دوره های موتورسواری و اتومبیلرانی به هیات میزبان پرداخت می گردد/آکادمی سرمایه خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی است

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون در شورای آموزش آکادمی گفت: کار مهم و زیر بنایی و یکی از برنامه های اصلی ما، توسعه آموزش و توانمند سازی اعضا خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مازیار ناظمی رئیس فدراسیون در شورای آموزش آکادمی گفت: کار مهم و زیر بنایی و یکی از برنامه های اصلی ما، توسعه آموزش و توانمند سازی اعضا خواهد بود.

مازیار ناظمی با تقدیر از فعالیت های گسترده آکادمی فدراسیون گفت : این محیط علمی و کاربردی متعلق به خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی است و باید در حفظ و اعتلای آن کوشا باشند
و تلاش ما ایجاد یک فدراسیون یاد گیرنده است.

وی ادامه داد : یادگیری قدم اول برای تغییر وتحول است خوشبختانه احساس نیاز برای بهتر شدن و افزایش مهارت ها در نزد مربیان و متخصصان این رشته وجود دارد
رئیس فدراسیون با یادآوری اصل توسعه متوازن و متناسب آموزش برای تمامی کشور گفت : برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مختلف به میزبانی استانها برنامه مهم آکادمی فدراسیون باید باشد.

مازیار ناظمی گفت : برابر مصوبه هیات رئیسه فدراسیون، هفتاد درصد درآمد دوره های آموزشی به هیات میزبان پرداخت می گردد.