دیدار و گفتگوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مسئولین و اعضای کمیته های رالی و سرعت اتومبیلرانی

اعضای کمیته های رالی و سرعت اتومبیلرانی در دیدار با رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی احکام خود را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه با حضور مازیار ناظمی رئیس فدراسیون در پیست مجموعه آزادی، اعضای کمیته های رالی و اتومبیلرانی سرعت در خصوص برنامه ها و مسابقات سال 1401 با رئیس فدراسیون گفتگو کردند.
در پایان اعضای کمیته های رالی و سرعت اتومبیلرانی احکام خود را از رئیس فدراسیون دریافت کردند.

گزارش تصویری این مراسم اینجا قابل مشاهده است.