دیدار رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با مسئول کمیته تریال و حرکات نمایشی؛

برگزاری اولین مرحله مسابقات حرکات نمایشی

مازیار ناظمی رئیس فدراسیون با مصطفی پیردهقان مسئول کمیته تریال و حرکات نمایشی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون با مصطفی پیردهقان مسئول کمیته تریال و حرکات نمایشی دیدار و گفتگو کرد.
مازیار ناظمی در این دیدار اظهار داشت : رشته حرکات نمایشی به جهت بار فرهنگی، آموزشی و ایجاد محیط مناسب برای بهره مندی جوانان توسط فدراسیون مدیریت می شود و بهره مندی از امکانات ورزشی و تخلیه مناسب هیجانات با کمک نهاد های مسئولی که در حوزه فرهنگی و فراغت جوانان مسئولیت دارند در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اظهار داشت: مجموعه مناسبی در اختیار فدراسیون است و پایه گذاری برای این کار را می تواند شروع کرد.
به زودی راند اول مسابقات کشوری رشته حرکات نمایشی با حضور ورزشکاران برگزار می شود و این فرصت ارزشمند در اختیار مسئولین این کمیته است تا به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنند.