مسئول کمیته انتظامات بخش موتورسواری منصوب شد

مهدی منیری به عنوان مسئول کمیته انتظامات بخش موتورسواری فدراسیون منصوب و معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با حکم مازیار ناظمی، مسئول کمیته انتظامات بخش موتورسواری منصوب شد.
بر این اساس طی حکمی مهدی منیری به عنوان مسئول انتظامات موتورسواری فدراسیون منصوب و معرفی شد.