دیدار رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با رئیس کمیته اسلالوم

مازیار ناظمی : خانواده بزرگ فدراسیون هم احترام و هم استقلال دارد / من تا هفته قبل هم مدیر بودم و هم مدبر و با کفایت! شما به فدراسیون و خانه خود دینی دارید، تغییرات برای انسجام بخشی و وحدت رویه بود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مازیار ناظمی در دیدار با محسن جعفری رئیس کمیته اسلالوم گفت : شما از افراد خبره و با تجربه این فدراسیون هستید و سالها هم شما و هم فدراسیون خدمات متقابل بهم داشته اید.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی افزود : تغییرات بخش های اتومبیلرانی و موتورسواری با هدف انسجام بخشی و وحدت رویه مدیریتی و بنا بر بررسی و نظر خواهی از هیات‌ها و کمیته ها بود و فدراسیون بر اساس اساسنامه خود مدیریت می شود.

مازیار ناظمی گفت : من ورزشی هستم و قدر سازمان و افراد آن را می دانم و به همین دلیل عرض میکنم خانواده بزرگ فدراسیون هم احترام و هم استقلال دارد و جای تعجب است چنین تصمیمی، بنده را که تا هفته قبل هم مدیر و هم مدبر و با کفایت بودم  تبدیل به فرد دیگری می‌کند.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت : همه باید کنار هم آینده فدراسیون را بسازیم و شما به فدراسیون و خانه خود دینی دارید و با قدرت برای آینده بهتر فدراسیون کار خواهیم کرد