جلسه بررسی عملکرد و برنامه کمیته های بازاریابی، پزشکی و رالی

با حضور مسئولان فدراسیون نشست ارزیابی و بررسی عملکرد کمیته های بازاریابی، پزشکی و رالی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در جلسه ای با حضور مسئولان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی عملکرد و برنامه های کمیته بازاریابی و تبلیغات، پزشکی ورزشی و رالی نقد و بررسی شد.