سرپرست کمیته استعدادیابی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بهرام زارع قربانی بعنوان سرپرست کمیته استعدادیابی فدراسیون منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، بهرام زارع قربانی را بعنوان سرپرست کمیته استعدادیابی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب کرد.
در بخشی از حکم رییس فدراسیون خطاب به زارع آمده است:
نظر به تجربه و تخصص جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان((سرپرست کمیته استعدادیابی موتورسواری و اتومبیلرانی)) فدراسیون به مدت یکسال منصوب می گردید.