رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری خطاب به رئیس فدراسیون ایران: روی حمایت و همکاری ما حساب کنید

جرج ویگاس رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری در پیامی، انتخاب مازیار ناظمی به عنوان رئیس فدراسیون ایران را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، متن پیام جرج ویگاس رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری (FIM) به مازیار ناظمی به شرح زیر است:
منصوب شدن شما به عنوان رئیس فدراسیون ایران را تبریک می گویم.
از این فرصت استفاده می کنم و برای کسب دستاوردهای بیشتر در آینده برای شما آرزوی موفقیت می کنم.
 شما می توانید همواره روی حمایت و همکاری ما حساب کنید.
امیدواریم در آینده شاهد توسعه و قدرتمند شدن ورزشمان در کشور شما باشیم و ورود به چالش جدید را خوشامد می گویم.

با تقدیم احترام صمیمانه
جرج ویگاس