کمیته های اداری


ردیف عنوان کمیته نام و نام خانوادگی سمت داخلی ایمیل
1 مسعود راهنما سرپرست نایب رئیسی
2 فیروزه سیدمهدی نایب رئیس بانوان
3 کمیته امور مالی محسن مختار زاده خزانه دار 114
4 دبیر خانه سجاد سعیدی دبیرخانه 110
5 روابط عمومی بهنود رنج کش سرپرست روابط عمومی فدراسیون 112
6 کمیته فرهنگی مسعود شریفی سرپرست کمیته فرهنگی
7 گواهی نامه بین المللی ساجد منعمی 120
8 پیست اتومبیلرانی آزادی افشین عیدی مسئول پیست اتومبیلرانی و موتورسواری آزادی 44734870
9 پیست اتومبیلرانی آزادی کیا موسی برهان سرپرست پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی
10 پیست موتورکراس فرزاد آزادی مسئول پیست و سرپرست اجرایی رشته موتورکراس 44740615
11 کمیته حقوقی بهرام اعظمی نیا مسئول کمیته حقوقی فدراسیون
سامانه جامع اعضا فدراسیون
خدمات سامانه
تازه ترین خبرها