مازیار ناظمی

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

فرهاد نژادفصیحی

دبیر کل

مهران همتیان

نایب رئیس

فیروزه سیدمهدی

نایب رئیس بانوان

محسن باقریان

عضو هیات رئیسه فدراسیون

کاظم پالیزدار

عضو هیات رئیسه فدراسیون

غلامرضا شیسی

عضو هیات رئیسه فدراسیون

سردار سید تیمور حسینی

عضو هیات رئیسه فدراسیون

کریم قاسمی

بازرس فدراسیون

رضا مقسومی

خزانه دار فدراسیون