حضور رئیس و نایب رئیس فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی ایران به عنوان دو عضو کمیسیون های جهانی در اجلاس فدراسیون جهانی موتورسواری

 توجه اعضای بین المللی به فعالیت‌های بانوان ورزشکار ایران / دیدار با رئیس فدراسیون جهانی / ارائه پیشنهادات گرنت برای سال آینده میلادی / دعوت رئیس و نایب رئیس فدراسیون ایران از اعضا موثر کمیسیون ها برای سفر به ایران 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مازیار ناظمی درباره این اجلاس گفت : برای اولین بار است که همزمان دو نماینده از ایران به عضویت کمیسیون های فدراسیون جهانی موتورسواری درمی آیند و فرصت بزرگی را برای معرفی ایران و استفاده از توان بین المللی برای پیشرفت این رشته بخصوص در بخش آموزش مربیان و داوران و ورزشکاران فراهم کرده است 

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران گفت : خانم سید مهدی بعنوان عضو کمیسیون زنان و بنده هم در کمیسیون موبلیتی عضویت دارم و در جلسه امسال در شهر لیون فرانسه با ارائه گزارش تصویری و خصوصا پخش فیلمی از فعالیت‌های ورزشی ایران در این رشته و در بخش زنان ، تحسین گسترده اعضای کمیسیون ها را بدنبال داشت 

مازیار ناظمی گفت : در حاشیه نشست امسال با آقای وگاس رئیس فدراسیون موتورسواری جهان دیدار کردیم و ایشان ضمن یاداوری سفر خود به ایران اعلام کرد برای ارتقا سطح آموزشی و حمایت از حضور ورزشکاران ایران در مسابقات جهانی اقدام می کند 

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در خصوص دیدار با رئیس کمیته آموزش فدراسیدن جهانی خانم باربارا ویسنتینی گفت : با هماهنگی انجام شده و با مشورت آکادمی و کمیته تحقیق و توسعه فدراسیون بزودی پیشنهادات خودمان را در قالب گرنت( حمایت های مالی از آموزش کشورها ) با فدراسیون مطرح می کنیم 

مازیار ناظمی گفت : برنامه و گزارش خانم سید مهدی نائب رئیس فدراسیون ، مورد توجه اعضای کمیته زنان گرفت و در حال برنامه ریزی هستیم تا در آینده نزدیک گروهی از اعضای این کمیسیون به ایران سفر کنند