مسابقه رالی تفریحی-خانوادگی جام زنده یاد سامیار مظاهری به تعویق افتاد

رالی تفریحی- خانوادگی که طبق برنامه قرار بود روز جمعه ۳۱ اردیبهشت برگزار شود به تعویق افتاد و تاریخ جدید آن اعلام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به نقل از حسین نبوی رئیس کمیته رالی ، مسابقه رالی تفریحی- خانوادگی جام زنده یاد سامیار مظاهری که طبق برنامه قرار بود روز جمعه ۳۱ اردیبهشت برگزار شود ، با توجه به اعلام ستاد ملی کرونا در ورزش مبنی بر  اینکه خانواده های شرکت کننده در رالی باید تست کرونا بدهند و جواب آن را جهت حضور در مسابقه ارائه نمایند و با توجه به زمان کم برای انجام این کار ، مسابقه رالی به تعويق افتاده و تاریخ جدید آن اعلام خواهد شد.