در راستای همگانی کردن رشته اتومبیلرانی؛

دانش آموزان یک مدرسه با ماشین کنترلی در حیاط مدرسه رانندگی کردند 

درحضور اعضای کمیته رادیو کنترلی فدراسیون، دانش آموزان یک مدرسه در تهران با ماشین کنترلی در حیاط مدرسه رانندگی کردند 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در راستای آشنایی جوانان با ظرفیت های مختلف رشته اتومبیلرانی، صبح روز گذشته مسئول و اعضای کمیته آرسی با حضور در مدرسه ای به دانش آموزان به صورت مقدماتی نحوه عملکرد ماشین های کنترلی مسابقه را آموزش دادند.

این اتفاق با استقبال خوب دانش آموزان این مدرسه روبه رو شد و برخی از آنها به لحاظ فنی نیز با ساختار این ماشین ها آشنایی داشتند و برای آشنایی بیشتر و حرفه ای تر ابراز علاقه کردند.

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در نظر دارد، در این بخش فعالیت های گسترده تری را انجام دهد و با همکاری شهرداری های سراسر کشور و سازمان ورزش شهرداری امکان انجام این ورزش را برای همه جوانان در سطح کشور فراهم کند.

ماشین های رادیو کنترل یکی از رشته های اتومبیلرانی است که جذابیت های ویژه ای برای قشر جوان دارد و فدراسیون موتورسورای و اتومبیلرانی نیز با ساخت نخستین پیست استاندارد آنرود آرسی در کشور در سال ۱۴۰۰ این ظرفیت را برای جوانان ایجاد کرده تا با کمترین هزینه بتوانند در فضایی استاندارد این رشته ورزشی را دنبال کنند.