آغاز فرآیند انتخابات کمیسیون های مربیان، ورزشکاران و داوران فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

انتخابات کمیسیون های مربیان، ورزشکاران و داوران 27 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، انتخابات کمیسیون های مربیان، ورزشکاران و داوران فدراسیون ۲۷ شهریور ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
زمان ثبت نام داوطلبین این کمیسیون ها از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۱ شهریور ماه تا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه است و داوطلبین می بایست مدارک مربوطه را دربازه زمانی فوق در سامانه ملی فدراسیون به نشانی vote.mafiri.ir بارگذاری نمایند.

شرایط حضور داوطبان در کمیسیون ها در فایل های پیوست قابل مشاهده است: