سیامک امیر خیزی بعنوان مسئول کمیته اندرو و تریال منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سیامک امیر خیزی بعنوان مسئول کمیته اندرو و تریال فدراسیون منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سیامک امیر خیزی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی بعنوان مسئول کمیته اندرو و تریال فدراسیون منصوب شد.
استان آذربایجان شرقی امسال میزبان جام بین المللی تبریز در رشته اندور است.
سیامک امیرخیزی از جمله مدیران خوشنام و قدیمی رشته اتومبیلرانی و موتورسواری است