مهدیس حیدرنژاد گرجی ملی پوس کراس ایران: هشت سال پیش بدون موتور رشته کراس را شروع کردم، حمایت بشوم ادامه می دهم، پیست بین المللی موتورکراس آزادی امکان خوبی برای ورزشکاران این رشته است

مهدیس حیدرنژاد گرجی ملی پوش منتخب رشته موتور کراس برای مسابقات جهانی ترکیه گفت : از فرصت ایجاد شده خوشحالم و تاکنون پدرم حمایتم کرده است و اگر بیشتر حمایت شوم ادامه می دهم

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، مهدیس حیدرنژاد گرجی ملی پوش منتخب رشته موتور کراس برای مسابقات جهانی ترکیه گفت : از فرصت ایجاد شده خوشحالم و تاکنون پدرم حمایتم کرده است و اگر بیشتر حمایت شوم ادامه می دهم
گرجی دختر بهشهری تیم ملی ایران گفت : این اولین بار است که ایران با ترکیب کامل در مسابقات جهانی شرکت می کند و امیدوارم نتایج خوبی گرفته شود
مهدیس درباره انگیزه های خود برای رشته موتور کراس گفت : هشت سال قبل بدون موتور وارد این رشته شدم و خبری از چند مسابقه در سال نبود و الان توجه بیشتری می شود
خانم گرجی با اشاره به امکانات کم استانها و شهرستان ها گفت : در تهران و در پیست بین المللی مجموعه آزادی تمرین می کنم و امکانات بسیار خوبی دارد ولی در شهر خودمان برای تمرین و پیشرفت امکانات بیشتری می خواهم
مسابقات جهانی موتور کراس ترکیه شهریورماه در شهر افیون برگزار می شود و ایران برای نخستین بار با چهار شرکت کننده زن و مرد عازم این مسابقات است.