تقدیر رئیس فدراسیون جهانی اتومبیلرانی از برنامه ها و فعالیت های آموزشی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران 

محمد بن سلایوم با تقدیر از فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران برای شرکت در طرح های فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، با اهدا گواهینامه رسما از مازیار ناظمی رئیس و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران برای شرکت در طرح نوآورانه فدراسیون جهانی و برگزاری پروژه افزایش مهارت رانندگی در آکادمی خود قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمد بن سلایوم با تقدیر از فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران برای شرکت در طرح های فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، با اهدا گواهینامه رسما از مازیار ناظمی رئیس و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران برای شرکت در طرح نوآورانه فدراسیون جهانی و برگزاری پروژه افزایش مهارت رانندگی در آکادمی خود قدردانی کرد.

آکادمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از خرداد ۱۳۹۹ و همزمان با سرپرستی مازیار ناظمی رسما آغار بکار کرد و در دو سال گذشته چندین دوره مهارتی در بخش های موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار کرده است و دهها نفر در سراسر ایران در این دوره ها شرکت کرده و آموزش دیده اند 

در ایران حدود ۵۱ میلیون نفر گواهینامه رانندگی دارند و بنا بر آمارهای پلیس سالانه ۱۶ هزار نفر در سوانح جاده‌ای جان خود را از دست می دهند