در دیدار با رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران مطرح شد

عضو هیات رئیسه فدراسیون و رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی نیروهای مسلح: می توانیم از ورزشکاران و قهرمانان مشمول خدمت وظیفه، در غالب سرباز قهرمان در باشگاههای موتورسواری و اتومبیلرانی استفاده کنیم

رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی نیروهای مسلح در دیدار با رئیس فدراسیون از امکان حضور و استفاده ورزشکاران و قهرمانان مشمول خدمت وظیفه، در غالب سرباز قهرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، سردار سید تیمور حسینی جانشین راهور کشور، عضو هیات رئیسه فدراسیون و رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی نیروهای مسلح در خصوص بهره گیری از ورزشکاران مشمول خدمت وظیفه گفت: باید از توان جوانانی که به صورت حرفه ای و قهرمانی موتورسواری می کنند و به دوران خدمت نزدیک می شوند استفاده کرد و این قابلیت را ایجاد کنیم مثل سایر ورزش ها مانند فوتبال، افراد مشمولی که این شرایط به آنها تعلق می گیرد بتوانند این دوره را به شکل یک بازیکن در یکی از تیم های باشگاهی ادامه دهند.

وی افزود : ما نیز باید این قابلیت را دنبال کنیم و پیگیری کنیم که به هر شکل، جوانان علاقه مند و قهرمانان ما در رشته های موتورسوای و اتومبیلرانی بتوانند از این امتیاز بهره مند شوند و امیدوارم بتوانیم نظر مساعد مسئولین مربوطه در این حوزه را بگیریم.

سردار حسینی گفت: انشالله همه این اتفاقات خوب با همکاری و تعاملی که با مجموعه فدراسیون و دکتر ناظمی رئیس فدراسیون خواهیم داشت، حتما محقق خواهد شد ما از وجود کارشناسان، مربیان و قهرمانان خوبی که داریم حتما باید استفاده کنیم.

پیش از این طی حکمی از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سید تیمور حسینی جانشین راهور کشور و عضو هیات رئیسه فدراسیون ، بعنوان رئیس موتورسواری و اتومبیلرانی نیروهای مسلح نیز انتخاب شده بود.