سرپرست کمیته آرسی فدراسیون منصوب شد

محمدامین مرادی به عنوان سرپرست کمیته آرسی (رادیو کنترل) فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی معرفی و منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، در جلسه ای با حضور مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، فرهاد نژاد فصیحی دبیر و مهرناز جمالی سرپرست آکادمی فدراسیون با حکم رئیس فدراسیون، محمدامین مرادی به عنوان سرپرست کمیته آرسی (رادیو کنترل) فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی معرفی و منصوب شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد به سرعت مراحل دوم و سوم مسابقات آرسی قهرمانی کشور برگزار شود و با تاکید رئیس فدراسیون بر بخش همگانی امکان حضور خانواده ها در پیست اختصاصی آرسی فدراسیون در مجموعه آزادی فراهم گردد.