به همت آكادمي بين الملل فدراسيون برگزار شد؛

دوره آموزشي آنلاين " آسيب هاي شايع و كمك هاي اوليه در موتورسواري و اتومبيلراني"

دوره آموزشي آنلاين " آسيب هاي شايع و كمك هاي اوليه در موتورسواري و اتومبيلراني" با همكاري كميته پزشكي و با حضور ورزشكاران، روساي هيات هاي استاني و روساي كميته هاي فدراسيون برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی روز اول دوره آموزشي آنلاين " آسيب هاي شايع و كمك هاي اوليه در موتورسواري و اتومبيلراني" با همكاري كميته پزشكي و با حضور ورزشكاران، روساي هيات هاي استاني و روساي كميته هاي فدراسيون برگزار شد.

پيش تر مازيار ناظمي به دليل ضروت آگاهي بخشي اين موضوع با درخواست آكادمي فدراسيون مبني بر حضور رايگان همكاران حوزه هاي مختلف فدراسيون در اين دوره موافقت نمود.

اين دوره داراي ١٠ امتياز آموزشي جهت تمديد و نيز ارتقاء احكام آموزشي فدراسيون است.