مهدی شمسی به عنوان رئیس هیات استان بوشهر انتخاب شد

اعضای مجمع انتخابات هیات موتورسواری و اتومبیل‌رانی بوشهر مهدی شمسی را به مدت چهار سال برای تصدی مسوولیت ریاست هیات این رشته ورزشی انتخاب کردند.

مجمع انتخاباتی هیات استان بوشهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه با حضور احمد بهروزیان فر مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و دیگر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع که از سوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به مدیرکل ورزش و جوانان بوشهر تفویض اختیار شده بود، مهدی شمسی با کسب ۱۳ رأی و کل آرای مجمع به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان انتخاب شد.
لازم به ذکر می باشد که علیرضا زارع دیگر کاندیدای احراز این مسئولیت بود .