کرمان

مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور، جام شهدای گلزار کرمان برگزار شد

راند چهارم مسابقات موتورکراس قهرمانی سال ۱۴۰۲ جام شهدای گلزار کرمان در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد

محمد سیدی به عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان منصوب شد

با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان کرمان و حکم فدراسیون، محمد سیدی تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان منصوب شد.