کردستان

نیما باغبانی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کردستان شد

با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیما باغبانی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کردستان شد