کردستان

رئیس جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی کردستان انتخاب شد

افشار کلوندی با کسب اکثریت آرا برای چهار سال به عنوان رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی کردستان انتخاب شد.

نیما باغبانی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کردستان شد

با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیما باغبانی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کردستان شد