چهارمحال و بختياري

رئیس جدید هیات استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد

با رای اعضای مجمع محمد صفری به عنوان رئیس جدید هیات استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.