اصفهان

رئیس جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان انتخاب شد 

سید مرتضی حسینی به عنوان رئیس جدید هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان اتخاب شد.

عبدالحمید جمالی سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان شد/ برگزاری مجمع انتخابات ریاست هیات ظرف مدت ۴۵ روز

طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، عبدالحمید جمالی به‌عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان منصوب شد.

سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: مقدمه برگزاری مجمع فراهم شدن ساختار مجمع است/ هیچ‌گونه همکاری با فدراسیون و هیات استان برای برگزاری مجمع نمی شود/ کسانی که جلوی فدراسیون تجمع کردند ورزشکار نیستند و نمی‌توانند مطالبه‌گر دریافت موتور ورزشی باشند

سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: مقدمه برگزاری مجمع فراهم شدن ساختار مجمع است/ هیچ‌گونه همکاری با فدراسیون و هیات استان برای برگزاری مجمع نمی شود/ کسانی که جلوی فدراسیون تجمع کردند ورزشکار نیستند و نمی‌توانند مطالبه‌گر دریافت موتور ورزشی باشند

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی انقلاب نوینی در عرصه آموزش و برگزاری مسابقات به وجود آورده است

شهرام شاه زمانی:خوشبختانه با فروکش کردن شرایط کرونایی در کشور شاهد برگزاری مسابقات مختلف در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی هستیم

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به دنبال اجرا شدن دیپلماسی ورزشی است

سرپرست تیم عمان رایدرز از توانایی موتورسواران اصفهان ابراز خوشنودی کرد