قوانین و آئین نامه های فدراسیون

معنی و مفهوم پرچم ها در مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری

معنی و مفهوم پرچم ها در مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری

بیشتر بخوانید
 • 13
 • آبان
 • 1398
آیین نامه تکمیلی مسابقات موتورکراس بانوان

آیین نامه تکمیلی مسابقات موتورکراس بانوان

بیشتر بخوانید
 • 6
 • مهر
 • 1398
قوانين رالي شهري، خانوادگي و رالي تور

قوانين رالي شهري، خانوادگي و رالي تور

بیشتر بخوانید
 • 27
 • شهریور
 • 1398
آیین نامه نحوه برگزاری دوره ای آموزشی عمومی و تخصصی اتومبیلرانی

آیین نامه نحوه برگزاری دوره ای آموزشی عمومی و تخصصی اتومبیلرانی

بیشتر بخوانید
 • 16
 • مرداد
 • 1398
قوانین و آیین نامه تکمیلی مسابقات موتور سواری سرعت بانوان - سال 1398

قوانین و آیین نامه تکمیلی مسابقات موتور سواری سرعت بانوان - سال 1398

بیشتر بخوانید
 • 2
 • تیر
 • 1398
قوانین و آییـن نامه اجرایی مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور

قوانین و آییـن نامه اجرایی مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور

بیشتر بخوانید
 • 14
 • خرداد
 • 1398
قوانین و آییـن نامه اجرایی مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور

قوانین و آییـن نامه اجرایی مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور

بیشتر بخوانید
 • 14
 • خرداد
 • 1398
آیین نامه های فنی مسابقات سرعت در سال 1398

آیین نامه های فنی مسابقات سرعت در سال 1398

بیشتر بخوانید
 • 7
 • خرداد
 • 1398
شرایط و قوانین مسابقات درگ قهرمانی کشور در سال 1398

شرایط و قوانین مسابقات درگ قهرمانی کشور در سال 1398

بیشتر بخوانید
 • 14
 • اردیبهشت
 • 1398
شرایط و قوانین مسابقات رنتال قهرمانی کشور در سال 1398

شرایط و قوانین مسابقات رنتال قهرمانی کشور در سال 1398

بیشتر بخوانید
 • 9
 • اردیبهشت
 • 1398
قوانین و آیین نامه های اجرایی موتور چهار چرخ(ATV)

قوانین و آیین نامه های اجرایی موتور چهار چرخ(ATV)

بیشتر بخوانید
 • 21
 • اسفند
 • 1397
قوانین فنی مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور 1397

قوانین فنی مسابقات موتور ریس قهرمانی کشور 1397

بیشتر بخوانید
 • 25
 • شهریور
 • 1397
آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت مربیگری، داوری و مدرسی رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی

آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت مربیگری، داوری و مدرسی رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی

بیشتر بخوانید
 • 23
 • مرداد
 • 1397
آیین نامه مسابقات سافاری 1397

آیین نامه مسابقات سافاری 1397

بیشتر بخوانید
 • 3
 • مرداد
 • 1397
آیین نامه مسابقات شتاب(درگ)قهرمانی کشور در سال 1397

آیین نامه مسابقات شتاب(درگ)قهرمانی کشور در سال 1397

آیین نامه مسابقات شتاب(درگ)قهرمانی کشور در سال 1397

بیشتر بخوانید
 • 29
 • فروردین
 • 1397
آیین نامه کلی مسابقات آفرود بین المللی،قهرمانی کشور،چند جانبه و استانی 1397

آیین نامه کلی مسابقات آفرود بین المللی،قهرمانی کشور،چند جانبه و استانی 1397

آیین نامه کلی مسابقات آفرود بین المللی،قهرمانی کشور،چند جانبه و استانی 1397

بیشتر بخوانید
 • 29
 • فروردین
 • 1397
آیین نامه مسابقات کارتینگ راک و رنتال سال 97

آیین نامه مسابقات کارتینگ راک و رنتال سال 97

آیین نامه مسابقات کارتینگ راک و رنتال سال 97

بیشتر بخوانید
 • 19
 • فروردین
 • 1397
آیین نامه اجرایی مسابقات سرعت در سال 1397

آیین نامه اجرایی مسابقات سرعت در سال 1397

آیین نامه اجرایی مسابقات سرعت در سال 1397

بیشتر بخوانید
 • 13
 • اسفند
 • 1396
آیین نامه فنی مسابقات سرعت سال 1398

آیین نامه فنی مسابقات سرعت سال 1398

بیشتر بخوانید
 • 13
 • بهمن
 • 1396
منشور اخلاقی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

منشور اخلاقی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

منشور اخلاقی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

بیشتر بخوانید
 • 9
 • دی
 • 1396
آیین نامه فنی مسابقات موتورسواری سرعت - سال 1396

آیین نامه فنی مسابقات موتورسواری سرعت - سال 1396

آیین نامه فنی مسابقات موتورسواری سرعت - سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مهر
 • 1396
آیین نامه و قوانین اجرایی مسابقات حرکات نمایشی و مهارتی موتورسواری_1396

آیین نامه و قوانین اجرایی مسابقات حرکات نمایشی و مهارتی موتورسواری_1396

آیین نامه و قوانین اجرایی مسابقات حرکات نمایشی و مهارتی موتورسواری_1396

بیشتر بخوانید
 • 13
 • شهریور
 • 1396
آیین نامه و قواعد تکنیکی و اجرایی موتور اندورو _1396

آیین نامه و قواعد تکنیکی و اجرایی موتور اندورو _1396

آیین نامه و قواعد تکنیکی و اجرایی موتور اندورو _1396

بیشتر بخوانید
 • 13
 • شهریور
 • 1396
آیین نامه اجرایی مسابقات سرعت - سال 1396

آیین نامه اجرایی مسابقات سرعت - سال 1396

آیین نامه اجرایی مسابقات سرعت - سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 8
 • تیر
 • 1396
آیین نامه اختصاصی تاسیس باشگاه های موتورسواری و اتومبیلرانی به تائید نهایی رسید

آیین نامه اختصاصی تاسیس باشگاه های موتورسواری و اتومبیلرانی به تائید نهایی رسید

آیین نامه اختصاصی تاسیس باشگاه های موتورسواری و اتومبیلرانی به تائید نهایی رسید

بیشتر بخوانید
 • 23
 • خرداد
 • 1396
آیین نامه فنی مسابقات اتومبیلرانی سرعت در سال 1396

آیین نامه فنی مسابقات اتومبیلرانی سرعت در سال 1396

از سوی کمیته فنی مسابقات اتومبیلرانی اعلام شد:

بیشتر بخوانید
 • 23
 • فروردین
 • 1396
آیین نامه فنی مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران در سال 1396

آیین نامه فنی مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران در سال 1396

آیین نامه فنی مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران در سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 11
 • فروردین
 • 1396
آیین نامه کلی مسابقات آفرود قهرمانی کشور 1396

آیین نامه کلی مسابقات آفرود قهرمانی کشور 1396

آیین نامه کلی مسابقات آفرود قهرمانی کشور 1396

بیشتر بخوانید
 • 5
 • بهمن
 • 1395
آیین نامه ایمنی مسابقات رالی سال 1396

آیین نامه ایمنی مسابقات رالی سال 1396

آیین نامه ایمنی مسابقات رالی سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 4
 • بهمن
 • 1395
آیین نامه مسابقات شتاب(درگ)قهرمانی کشور در سال 1396

آیین نامه مسابقات شتاب(درگ)قهرمانی کشور در سال 1396

آیین نامه مسابقات شتاب(درگ)قهرمانی کشور در سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 4
 • بهمن
 • 1395
آیین نامه مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور در سال 1396

آیین نامه مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور در سال 1396

آیین نامه مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور در سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 4
 • بهمن
 • 1395
آیین نامه مسابقات فرمولا دریفت در سال 1396

آیین نامه مسابقات فرمولا دریفت در سال 1396

آیین نامه مسابقات فرمولا دریفت در سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 4
 • بهمن
 • 1395
آیین نامه ایمنی مسابقات آفرود قهرمانی ملی ایران سال 1396

آیین نامه ایمنی مسابقات آفرود قهرمانی ملی ایران سال 1396

آیین نامه ایمنی مسابقات آفرود قهرمانی ملی ایران سال 1396

بیشتر بخوانید
 • 4
 • بهمن
 • 1395
آیین نامه تکمیلی مسابقه سرعت قهرماني كشور دی ماه 1395

آیین نامه تکمیلی مسابقه سرعت قهرماني كشور دی ماه 1395

از سوی گروه برگزاری کمیته سرعت فدراسیون اعلام شد:

بیشتر بخوانید
 • 13
 • دی
 • 1395
آیین نامه تکمیلی مسابقه سرعت قهرماني كشور آبان 1395

آیین نامه تکمیلی مسابقه سرعت قهرماني كشور آبان 1395

آیین نامه تکمیلی مسابقه سرعت قهرماني كشور آبان 1395

بیشتر بخوانید
 • 15
 • آبان
 • 1395
آیین نامه عضویت در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

آیین نامه عضویت در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بمنظور بالا بردن سطح مهارتهای رانندگی و پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و

بیشتر بخوانید
 • 17
 • مرداد
 • 1395
دستور العمل تاسیس کانون استعداد یابی ابلاغ شد

دستور العمل تاسیس کانون استعداد یابی ابلاغ شد

معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، دستور العمل تاسیس کانون استعداد یابی را منتشر و به فدراسیون ها و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها ابلاغ کرد. فایل پی دی اف این دستور العمل در ذیل قابل دسترسی است.

بیشتر بخوانید
 • 12
 • مرداد
 • 1395
قوانین فنی مسابقات اتومبیلرانی سرعت سال 95

قوانین فنی مسابقات اتومبیلرانی سرعت سال 95

قوانین فنی مسابقات اتومبیلرانی سرعت سال 95

بیشتر بخوانید
 • 18
 • اردیبهشت
 • 1395
قوانین برنامه های اجرائی مسابقات موتورریس قهرمانی کشور

قوانین برنامه های اجرائی مسابقات موتورریس قهرمانی کشور

قوانین برنامه های اجرائی مسابقات موتورریس قهرمانی کشور

بیشتر بخوانید
 • 18
 • اردیبهشت
 • 1395
آیین نامه فنی مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران سال 95

آیین نامه فنی مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران سال 95

آیین نامه فنی مسابقات رالی قهرمانی ملی ایران سال 95

بیشتر بخوانید
 • 6
 • اردیبهشت
 • 1395
قوانین رالی شهری، خانوادگی و رالی تور سال 95

قوانین رالی شهری، خانوادگی و رالی تور سال 95

قوانین رالی شهری، خانوادگی و رالی تور سال 95

بیشتر بخوانید
 • 6
 • اردیبهشت
 • 1395
آئین نامه موتورسواری سرعت ( ریس ) 1394

آئین نامه موتورسواری سرعت ( ریس ) 1394

کتب الکترونیک تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین مسابقات 1394 RC

قوانین مسابقات 1394 RC

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین مسابقات تریال 1394

قوانین مسابقات تریال 1394

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین داوری دریفت

قوانین داوری دریفت

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین برگزاری مسابقات، شرایط ثبت نام و کلاس بندی اسلالوم

قوانین برگزاری مسابقات، شرایط ثبت نام و کلاس بندی اسلالوم

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین مسابقات کارتینگ 125 سی سی Rok

قوانین مسابقات کارتینگ 125 سی سی Rok

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین مسابقات رالی

قوانین مسابقات رالی

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین شرکت در مسابقات آر سی

قوانین شرکت در مسابقات آر سی

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
قوانین داوری مسابقات

قوانین داوری مسابقات

کمیته تدوین آئین نامه و قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
 • 5
 • مرداد
 • 1394
اطلاعات تماس

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان انصاری ، پلاک 6 طبقه چهارم ، فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.. طراحی سایت و سئو توسط شرکت فراموج

نسخه آزمایشی