جزئیات خبر

هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار گرامی باد

هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار گرامی باد

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد.

هم قلم روزت مبارک

روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

تگ ها:

نظرات
ارسال نظر