اطلاعيه آكادمي فدراسيون درباره تمديد و ارتقاء احكام مربيگري

اطلاعيه آكادمي بين المللي فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني درباره شيوه تمديد و ارتقاء احكام مربيگريبا عنايت به آيين نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت ورزش و جوانان و آكادمي فدراسيون، كليه متقاضيان تمديد يا ارتقاء احكام مربيگري،مي بايست از شرايط ذيل برخوردار باشند:

١-حكم مورد تائيد فدراسيون كه سه سال از تاريخ صدور آن گذشته باشد(كليه احكام مربيگري از زمان صدور، سه سال داري اعتبار است)

٢-شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط و مورد تائيد فدراسيون كه مجموع امتيازات آن ها برابر ٧٥ امتياز آموزشي باشد.

لذا كليه مربيان محترم كه قصد تمديد و يا ارتقاء احكام مربيگري خود را دارند چنانچه داراي ٧٥ امتياز آموزشي نيستند لازم است در دوره هاي آموزشي كه آكادمي فدراسيون با عناوين" داراي امتياز آموزشي" برگزار مي كند شركت نمايند و پس از آن براي تمديد يا ارتقاء احكام مربيگري اقدام نمايند.

اين دوره ها توسط آكادمي فدراسيون در دست برنامه ريزي بوده و به زودي اطلاع رساني و اجرا خواهد شد.

  • 10:40
  • 1400/06/31
  • 1632