با حکم رئیس فدراسیون

سرپرست کمیته پیشکسوتان و مشاور رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شدند

دارا غزنوی به عنوان مشاور رئیس فدراسیون و کیاموسی برهان به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی احکامی جداگانه از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، دارا غزنوی به عنوان مشاور رئیس فدراسیون و کیاموسی برهان به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شدند.

  • 16:31
  • 1400/04/26
  • 3269