جزئیات اطلاعیه

تامین نیازهای رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی

تامین نیازهای رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی

تامین نیازهای رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی 


فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در نظر دارد به منظور حمایت از تولید ملی، نیازهای رشته های ورزشی تحت پوشش خود اعم از کارتینگ، ATV(چهارچرخ)، تجهیزات مرتبط و... را از طریق طراحان و تولیدکنندگان داخلی تامین نماید، لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل آورد رزومه خود را تا پایان وقت اداری تاریخ 97/05/17 به این فدراسیون ارسال نمایند.

تگ ها: