جزئیات اطلاعیه

فراخوان تهیه و تامین سنسورهای تایم گیری مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی

فراخوان تهیه و تامین سنسورهای تایم گیری مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی

فراخوان تهیه و تامین سنسورهای تایم گیری مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی

به اطلاع کلیه ورزشکاران رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی می رساند به منظور برگزاری هرچه بهتر مسابقات، این فدراسیون درنظر دارد نسبت به تهیه و تامین سنسورهای تایم گیری مسابقه اقدام نماید.
لذا ورزشکاران می توانند با مراجعه به فدراسیون و واریز مبلغ 5.000.000 ریال علی الحساب به شماره کارت 6037991899536886 به نام فدراسیون نزد بانک ملی درخواست خود را اعلام نمایند.
لازم به ذکر است شرکت ورزشکاران در مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی بدون وجود سنسور تایم گیری ممنوع می باشد.


 

تگ ها: